Instituutissa hoidetaan viikset ja mieli

29.6.2022

Kuva: Anna Antsalo

 

Teatterikesässä päästään seuraamaan Viiksi-instituutin avoimien ovien iltamaa ja kurkistamaan instituutin toimintaan. Teatteri Takomossa kantaesityksensä saanut valloittava ohjelma koostuu viiksekkäiden tutkijoiden löydöksistä, mykkäelokuvista, live-säestyksestä ja olemassaolon harjoittelusta. Esityksen omalakisessa maailmassa tutkimusmenetelminä toimivat mielikuvitus ja yhdessä oleminen, ja niiden avulla lähestytään traumoja sekä näyttämön parantavaa potentiaalia lempeän humoristisella otteella.

 

Uudenlainen tila taiteelliselle toiminnalle

Näyttelijä Joanna Haartti on koonnut kuuden jäsenen kollektiivin luodakseen tilan ja yhteisön, jossa voi tutkia, hoitaa ja purkaa omaa ajattelua sekä kokemuksia. Prosessin jakaminen yleisön kanssa koettiin myös tärkeäksi.

— Instituutti on luotu meille tilaksi, paikaksi, rakenteeksi tutkimus-, hoito- ja integraatiotyöskentelyä varten. Sellaista paikkaa ei vielä ollut maailmassa, joten perustimme sen.

Instituutissa on kyse sekä taiteellisesta toiminnasta että tietoisuustyöskentelystä, joka toteutetaan leikkisällä ja loogisella tavalla. Vapaan hengenelämän kautta puretaan patriarkaalisen ajattelun ja kokemusten juurisyitä.

— Hoidamme sitä mitä on, integroimme sitä mihin tarvitsemme yhteyttä, tutkimme sitä, mikä on näkymätöntä, mille ei löydy sanoja, mitä kaipaamme.

Viiksi-instituutti on ei-hierarkinen yhteisö, jossa työskennellään kollektiivisesti ja ammennetaan sen jäsenten omista taustoista, kokemuksista ja praktiikoista. Haartin rooli instituuttidramaturgina on esitellä kollektiiville tutkimusaiheita ja -prosesseja, mutta esitys rakentuu lopulta yhteistyössä.

 

Viiksi-inversiolla maailmaa katsotaan nurinpäin

Mistä sitten tulevat viikset? Haartin mukaan kysymys viiksien merkityksestä tutkijoille ja instituutille jää katsojan oman tulkinnan varaan. Hän kertoo viiksien antaneen alkusysäyksen instituutin toiminnalle, mutta nykyisin ne tippuvat jo välillä kollektiivin matkasta.

— Viikset avasivat meille väylän jonnekin, mutta tässä matkataan monenlaisissa maisemissa, välillä viiksillä ja välillä ilman.

Viiksiä keskeisemmässä asemassa lieneekin esityksen tehtävä näyttämöllisenä hoitopraktiikkana: viiksi-inversion avulla instituutti pyrkii muuntamaan tapaamme havaita maailmaa ja traumaa. Esitys hoitaa ajattelua, kokemuksia ja niiden taustalla vaikuttavia asioita tuoden katsojalle voimaa, lohtua ja rohkeutta.

— Tässä hoidetaan sitä, mikä elää traumana keskushermostossa. Viikset tulee hoidettua siinä samalla ja paljon muuta, mikä elää meissä ja maailmassa.

 

Jatkoa luvassa

Instituutin tarina ei pääty Viiksi-instituuttiin, vaan esitys avaa trilogian. Tällä hetkellä kollektiivi työstää jatko-osaa Umstülpung, joka on saksaa ja tarkoittaa ympärikääntymistä. Trilogian tulee päättämään sen viimeinen osa, Parantaja. Viiksi-instituutti avaa näkymiä trilogian omalaatuiseen maailmaan, instituutin toimintaan ja poikkeuksellisiin hoitopraktiikoihin.

 

Viiksi-instituutti esitetään Tampereen Komediateatterissa tiistaina 2.8. klo 18:30 ja keskiviikkona 3.8. klo 14:30. Osta liput täältä.

 

Teksti on kirjoitettu Joanna Haartin haastattelun pohjalta.

Teksti ja haastattelu: Reetta Toivettula

<< Takaisin