Kvartetto

Kati Raatikainen & työryhmä

Pääohjelmisto 2020

Näyttämöllä neljä erityisesti maailmaa aistivaa ja siinä toimivaa ihmistä antautuu omasta ainutlaatuisuudesta kumpuavalle liikkeelle. He kohtaavat toisensa tanssien yhdessä ja kuunnellen maailman ääniä. 

Kvartetto kumpuaa esiintyjien – Maria Lahden, Jarmo Patanan, Sanna Tornikosken ja Markku Esselin – sisäisestä kokemusmaailmasta. Esityksessä nousevat voimakkaasti esiin yksilöt, jotka nauttivat elämästä, nähdyksi tulemisesta ja tilan ottamisesta itselleen.
 
Teos on lempeän radikaali kommentti kehitysvammaiseksi määriteltyjen ihmisten oikeudelle olla tanssitaiteen näyttämöllä tanssijoina, yhteiskunnallisina toimijoina sekä aistivina, haluavina ja kaipaavina ihmisinä. Kvartetossa vallitsee läsnäolon ja ilmaisun herkkyys sekä riemullisuus –  syvä arvostus elämää kohtaan.  

Katso videotervehdys koreografi Kati Raatikaiselta & Kvartetto-työryhmältä.