Kemi – II muistio puista

TUIJA KOKKONEN & TYÖRYHMÄ

PÄÄOHJELMISTO 2023

Esityskonsepti ja ohjaus Tuija Kokkonen
Käsikirjoitus Tuija Kokkonen & Nanna Pulkkinen, Joonas Kokkonen, Leo Castrén, Auri Castrén

Esitys on toteutettu osana Kiasma-teatterin ohjelmistoa


Miten muistamme metsät, aikamme, toimintamme? Mitkä ovat nyt 18-vuotiaan muistot tulevaisuudessa? Muistaminen käy yhä vaikeammaksi, kun elinympäristöjen tuhoaminen luonnossa kiihtyy. Kun muistin ympäristöt katoavat, katoaa ymmärrys elämän kokonaisuudesta.

Kemi – II muistio puista on jälkimmäinen teos Tuija Kokkosen esitysparista. Kiasmassa nähtyä esitystä edelsi Kemin kaupunginteatterin Kemi – muistio puista, joka sijoittui Kemin alueelle 100 vuoden päähän tulevaisuuteen.

Nyt kysymyksiä lähestytään nuorten ilmastoaktivistien kautta: heidän, jotka laittavat koko tulevaisuutensa vaakalaudalle metsiä puolustaessaan – ja elävät ekokriisien seurausten kanssa.

Yhteen näytökseen mahtuu neljä katsojaa.

”Kemi – II muistio puista on merkittävä poliittinen teko sen antaessa äänen aktivisteille. Sen ääni ei huuda suoraa huutoa. Se ei saarnaa. Se ei syyllistä. [...] Teos raivaa tilaa ymmärrykselle, hyväksynnälle ja kansalaistottelemattomuuden etiikalle.”
Hanna Helavuori, hannahelavuori.com

Tuija Kokkonen on Helsingissä toimiva taiteilija (kirjoittaja, ohjaaja) ja taiteellisen tutkimuksen professori (2018–) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Vuodesta 1996 lähtien hän on tehnyt paikkakohtaisia muistioesityssarjoja eri alojen taiteilijoista koostuvan, vaihtuvajäsenisen Maus&Orlovski-esitysyhteisön taiteellisena johtajana ja ohjaajana.

Yhteistyökumppanit:
Kiasma-teatteri, Taideyliopisto