Hämähäkkimies

Työttömien Teatteri

Työttömien Teatterin kolmas näytelmä perustuu Sampsa Salon todellisuuspohjaiseen monologiin, josta työryhmä on muokannut autofiktiivisen esityshybridin, jollaista et ole ennen nähnyt.

Pitkäaikaistyötön pätkätyöläinen Sampsa Salo on elämänsä aikana kouliintunut suorastaan ammattimaiseksi ceeveiden ja työhakemusten laatijaksi. Silti hänen lukuisat työsuhteensa eivät ole koskaan kestäneet pitkään – mikä on outoa, sillä hakemukset ja ansioluettelo näyttävät kyllä hyvältä. Kenties yöllinen vieras osaa selittää, miksi työsuhteet eivät jatku?

Esitystä ei suositella araknofoobikoille.

Työttömien Teatteri
Työttömien Teatteri -hankeen lähtökohtana on ehkäistä syrjäytymistä ja sosiaalista pahoinvointia teatteritoiminnan avulla. Työttömien Teatteri -hanke toteutetaan sosiaalisen ja soveltavan teatterin keinoin. Kaikessa Työttömien Teatterin toiminnassa pyritään vahvistamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja, toimijuutta, itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja erilaisten ilmaisullisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Näytelmät ovat kantaaottavia ja niiden pyrkimyksenä on tuoda osallistujien ääni kuuluviin -osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivisempaa kansalaisuutta.

Sirkus Supiaisen Työttömien Teatteri toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Siun Soten kanssa. 

Työttömien Teatterin verkkosivut