Circus Ruska

WireDo & Soundbarrier

WireDo on nykysirkusteos, joka yhdistää kahta harvinaista alalajia, nuorallatanssia ja Shibaria (japanilainen sidontataide). Nämä kaksi taiteenlajia, sidoksissa toisiinsa, luovat uuden käsityksen muuttuvasta ihmisen vartalosta ja uhkaavat aikaisempia lakeja, joita taiteenlajit yksin ollessaan ovat joutuneet noudattamaan.

Nuoralla tasapainoillaan muuttunein metodein. Miten hakea tasapainoa jonkin siihen vaadittavan aistin puuttuessa? Miten vartaloa voi manipuloida eri muotoihin antautumalla uskallukselle olla sidottuna? Teos on yhden esiintyjän kokopitkä teos, joka pohjautuu vahvasti visuaalisille käsitteille ja antaa katsojallekin oikeuden tarkastella esiintyjää muuttuneesta näkökulmasta.

Sound Barrier on tutkimusmatka rytmeihin, ääniin ja liikkeisiin. Ruoska oli ihmisen ensimmäinen keksintö, joka rikkoo äänivallin. Mitä syntyy, kun tämä ihmisille pelottava ja äänekäs väline yhdistetään sirkukseen? Esitys tuo uusia näkökulmia ruoskan käyttöön ja rikkoo ihmisten ennakkoluuloja.

Esityskokonaisuus sisältää kaksi erillistä kokopitkää näytöstä, joita erottaa väliaika.